UseCase

Автор

Користувачі


1
1
1
2
1

Переваги


5
5
2
3
2
4
5
7
1
2
1

Рівень інвестиційного пріоритету


25
2
10

Теги


1
1
1
1
1
1
1
2

Дата створення

Додати
Кількість об'єктів: 37
  Детальна оцінка потенційних ділянок гідроенергетики потребує детальних даних обстежень (об'єкти та висоти) для підтримки оцінки техніко-економічного обґрунтування та інженерного проектування.
  Необхідні геопросторові дані: Точна цифрова модель рельєфу (ЦМР), гідрологічна модель, ґрунти та геологія та дані про навколишнє середовище, такі як захищені ділянки (заповідники) та місця панування. Топографічні об'єкти, включаючи існуючі будівлі та дороги, необхідні для контексту.
  Залучення інвестицій
  Вичерпні дані про вуличні адреси мають важливе значення для точності перепису. Витрати на перепис можуть бути значно зменшені.
  Необхідні геопросторові дані: Адресний реєстр, 3D-моделі міста
  Держава в смартфоні
  Вдосконалення можливостей геостатистичного аналізу дозволить країні ефективніше звітувати про прогрес Цілей сталого розвитку (ЦСР)
  Необхідні геопросторові дані: Топографічні карти, ортофотопални, адресні реєстри
  Держава в смартфоні
  Запровадити політику відкритих даних для забезпечення більш легкого доступу до урядової геопросторової інформації.
  Необхідні геопросторові дані: Запровадити політику відкритих даних для забезпечення більш легкого доступу до урядової геопросторової інформації.
  Transparency
  Знімки лежать в основі багатьох аналітичних застосувань у галузі природних ресурсів, управління водними ресурсами, сільського господарства та екології.
  Необхідні геопросторові дані: Зараз багато супутникових систем роблять космічні знімки середньої роздільної здатності доступними за низькою ціною або безкоштовно для країн, що розвиваються.
  E-Government
  Зменшити дублювання збору та обробки даних шляхом підвищення обізнаності громадськості та приватного сектора про всі проекти.
  Необхідні геопросторові дані: Усі основні теми даних UN GGIM
  E-Government
  Ратифікувати геопросторову інформаційну політику з метою надання політичного ефекту для координації зусиль у країні щодо створення національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).
  E-Government

  Outreach

  Високий
  Increasing capacity of GLSC to advocate NSDI to the nation across all stakeholders
  Необхідні геопросторові дані: Description of all available facilities and resources
  Managing Economic Growth